sa.wikisource.org
2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

Most active pages
2013

UsersEditsRevertsDiffVolumeSizeTitle
31666 k66 k65 kकुवलयानन्दः
3239 k9.1 k8.8 kचम्पूकाव्यानि
2429 k282 k29 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १
4122.3 k2.2 k3 kदेवीस्तोत्राणि
2365 k64 k64 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः १
2254 k65 k53 kश्रीगणपतिसहस्रनामावलिः
2914 k14 k14 kश्रीमद्भागवतपुराणम्/स्कन्धः १/अध्यायः १८
13282 k275 k275 kअध्यात्मरामायणम्
13212 k207 k207 kसुकविहृदयानन्दिनी
21211 k10 k10 kगजेन्द्रमोक्षः
11330 k323 k323 kभेलसंहिता चिकित्सास्थानम्
2425 k24 k25 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः २
14146 k143 k143 kगॊन्दवलॆकरमहाराजप्रवचनानि
110-44 k44 k24 kब्रह्मसूत्रम्
14045 k44 k44 kश्रीविष्णुसहस्रनामावलिः
12174 k170 k170 kभेलसंहिता सूत्रस्थानम्
11282 k276 k276 kसर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः
11277 k270 k270 kकादम्बरी पूर्वभागः
3116.6 k6.5 k159 kपरिभाषेन्दुशेखरः
2219 k18 k19 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १
11124 k121 k121 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ७
1285 k83 k83 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २
1957 k59 k56 kश्रीत्रिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तॊत्रम्
11100 k98 k98 kशङ्करचार्य अष्टोत्तरसहस्रनामावलिः
12102 k100 k100 kसंस्कृत व्यवहार साहस्री
1199 k97 k97 kभेलसंहिता सिद्धिस्थानम्
11137 k134 k134 kगॊन्दवलॆकरमहाराजप्रवचनानि फेब्रु.
1188 k86 k86 kगुरु गीता
1186 k84 k84 kफलदीपिका/षष्टोऽध्यायः (योगाध्यायः)
1647 k46 k46 kब्रह्माण्डपुराणम्/पूर्वभागः/अध्यायः ०१
235.8 k5.7 k5.7 kश्रीवेंकटेशकरावलम्बस्तोत्रम्
1258 k56 k56 kद्वादशाध्याय:
1177 k75 k75 kभेलसंहिता शारीरस्थानम्
1256 k55 k55 kविषवैद्यसारसमुच्चयम् उत्तरभागः
1175 k73 k73 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ७२
1175 k73 k73 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ७४
1235 k54 k34 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ३
1253 k52 k52 kब्रह्माण्डपुराणम्/पूर्वभागः/अध्यायः ०७
1173 k71 k71 kभेलसंहिता शारीरस्थानम् (भिन्नपाठः)
1439 k38 k38 kब्रह्माण्डपुराणम्/पूर्वभागः/अध्यायः ०५
1169 k67 k67 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ७१
1234894.2 k686बौद्धदर्शनम्
1163 k62 k62 kगायत्री सहस्रनामावली
1337 k36 k36 kएकार्थनाममाला
224.7 k4.6 k4.6 kउमामहेश्वरस्तोत्रम्
1157 k56 k56 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ६३
1327 k27 k27 kहरिपाठ: - ज्ञानेश्वरकृत:
1410 k10 k9.9 kप्रज्ञापारमिताहृदय
1211 k29 k11 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०१
1228 k27 k27 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३
1155 k54 k54 kभेलसंहिता इन्द्रियस्थानम्
128.1 k38 k8 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०६
1153 k51 k51 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २८
1224 k23 k23 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०४
1150 k49 k49 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ४
1149 k48 k48 kभेलसंहिता कल्पस्थानम्
1148 k47 k47 kगङ्गासहस्रनामस्तोत्रम्
1144 k43 k43 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २४
1144 k43 k43 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २१३
2141.1 k1.1 k1.6 kअन्यस्तोत्रसाहित्यम्
1211 k16 k10 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९९
1216 k16 k16 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९७
1143 k42 k42 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २६
1222 k21 k21 kब्रह्माण्डपुराणम्/पूर्वभागः/अध्यायः ०६
1142 k41 k41 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ५
1241 k40 k40 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः ४४
1214 k13 k13 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०९
1214 k13 k13 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९२
1141 k40 k40 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३४
1141 k40 k40 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २९
1140 k39 k39 kतत्त्वार्थसूत्रम्
1139 k38 k38 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः १३
1139 k38 k38 kविषवैद्यसारसमुच्चयम् पूर्वभागः
1211 k11 k11 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९४
1139 k38 k38 kभेलसंहिता निदानस्थानम्
1138 k37 k37 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ६
1138 k37 k37 kश्रीगायत्रीसहस्रनामस्तोत्रम्
1211 k10 k10 kब्रह्माण्डपुराणम्/पूर्वभागः/अध्यायः ०३
129.7 k13 k9.5 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९०
1138 k37 k37 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ४९
1136 k35 k35 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३२
139.9 k9.7 k10 kलघुपाराशरी
1134 k33 k33 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ७३
1134 k33 k33 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १२
1134 k33 k33 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः १
1213 k12 k12 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २४०
1132 k32 k32 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ११
1212 k12 k12 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १०७
1132 k31 k31 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः १४
1132 k31 k31 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः १०
1132 k31 k31 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २६
1132 k31 k31 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः ३०
1211 k11 k11 kकर्पूरादिस्तोत्रम्
1131 k30 k30 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः ३
128.2 k13 k8 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०२
1131 k30 k30 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २८
1129 k29 k29 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः ३१
1129 k28 k28 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २५
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई चतुर्थशतकम्
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई दशमशतकम्
1129 k28 k28 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २१८
1129 k28 k28 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ७
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई द्वितीयशतकम्
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई नवमशतकम्
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई तृतीयशतकम्
127.7 k13 k7.5 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०५
1129 k28 k28 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ६७
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई षष्ठशतकम्
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई पञ्चमशतकम्
1129 k28 k28 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २२
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई सप्तमशतकम्
1128 k28 k28 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ६८
1128 k28 k28 kगाहासत्तसई अष्टमशतकम्
1128 k28 k28 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २२
1128 k27 k27 kफलदीपिका/एकविंशोऽध्यायः (प्रत्यन्तर्दशाफलम्)
1128 k27 k27 kगाहासत्तसई प्रथमशतकम्
135.6 k20 k5.5 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०७
1128 k27 k27 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ५
1128 k27 k27 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २०
1128 k27 k27 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १६
1127 k27 k27 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १०
1127 k27 k27 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २४
1127 k27 k27 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २७
1127 k27 k27 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ८
1127 k26 k26 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १५
159.5 k9.2 k9.2 kब्रह्माण्डपुराणम्/पूर्वभागः/अध्यायः ०४
1127 k26 k26 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २१
1127 k26 k26 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः ३३
1126 k26 k26 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ४७
1126 k25 k25 kनाट्यशास्त्रम्/अध्यायः ३
1126 k25 k25 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः १९
1126 k25 k25 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १८
1126 k25 k25 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २३
1125 k25 k25 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः ७
1125 k24 k24 kब्रह्माण्डपुराणम्/पूर्वभागः/अध्यायः ०९
1125 k24 k24 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १४७
1125 k24 k24 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ११५
1125 k24 k24 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १७७
1124 k24 k24 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १९
1124 k24 k24 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २९
1124 k23 k23 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः २५
1124 k23 k23 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः १०
1124 k23 k23 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ६६
1123 k23 k23 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः २४
1123 k23 k23 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ५९
1123 k23 k23 kपरमार्थसारम्
1123 k22 k22 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः २२
1122 k22 k22 kभेलसंहिता विमानस्थानम्
1122 k22 k22 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १७०
1122 k22 k22 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ११४
Graphique des modifications 2013
Graphique des utilisateurs 2013
Graphique des espaces de noms 2013