sa.wikisource.org
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

Most active pages
2013

UsersEditsRevertsDiffVolumeSizeTitle
31666 k66 k65 kकुवलयानन्दः
3239 k9.1 k8.8 kचम्पूकाव्यानि
2429 k282 k29 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १
4122.3 k2.2 k3 kदेवीस्तोत्राणि
2365 k64 k64 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः १
2254 k65 k53 kश्रीगणपतिसहस्रनामावलिः
2914 k14 k14 kश्रीमद्भागवतपुराणम्/स्कन्धः १/अध्यायः १८
13282 k275 k275 kअध्यात्मरामायणम्
13212 k207 k207 kसुकविहृदयानन्दिनी
21211 k10 k10 kगजेन्द्रमोक्षः
11330 k323 k323 kभेलसंहिता चिकित्सास्थानम्
2425 k24 k25 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः २
14146 k143 k143 kगॊन्दवलॆकरमहाराजप्रवचनानि
110-44 k44 k24 kब्रह्मसूत्रम्
14045 k44 k44 kश्रीविष्णुसहस्रनामावलिः
12174 k170 k170 kभेलसंहिता सूत्रस्थानम्
11282 k276 k276 kसर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः
11277 k270 k270 kकादम्बरी पूर्वभागः
3116.6 k6.5 k159 kपरिभाषेन्दुशेखरः
2219 k18 k19 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १
11124 k121 k121 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ७
1285 k83 k83 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २
1957 k59 k56 kश्रीत्रिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तॊत्रम्
11100 k98 k98 kशङ्करचार्य अष्टोत्तरसहस्रनामावलिः
12102 k100 k100 kसंस्कृत व्यवहार साहस्री
11209 k204 k204 kकाण्ड -2
1199 k97 k97 kभेलसंहिता सिद्धिस्थानम्
11151 k148 k148 kविदुर नीति
11148 k145 k145 kकाण्ड -3
11137 k134 k134 kगॊन्दवलॆकरमहाराजप्रवचनानि फेब्रु.
1188 k86 k86 kगुरु गीता
1186 k84 k84 kफलदीपिका/षष्टोऽध्यायः (योगाध्यायः)
1647 k46 k46 kब्रह्माण्डपुराणम्/पूर्वभागः/अध्यायः ०१
235.8 k5.7 k5.7 kश्रीवेंकटेशकरावलम्बस्तोत्रम्
1258 k56 k56 kद्वादशाध्याय:
1177 k75 k75 kभेलसंहिता शारीरस्थानम्
1256 k55 k55 kविषवैद्यसारसमुच्चयम् उत्तरभागः
1175 k73 k73 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ७२
1175 k73 k73 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ७४
1235 k54 k34 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ३
1253 k52 k52 kब्रह्माण्डपुराणम्/पूर्वभागः/अध्यायः ०७
1173 k71 k71 kभेलसंहिता शारीरस्थानम् (भिन्नपाठः)
1199 k96 k96 kकाण्ड -1
1439 k38 k38 kब्रह्माण्डपुराणम्/पूर्वभागः/अध्यायः ०५
1169 k67 k67 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ७१
1234894.2 k686बौद्धदर्शनम्
1163 k62 k62 kगायत्री सहस्रनामावली
1337 k36 k36 kएकार्थनाममाला
224.7 k4.6 k4.6 kउमामहेश्वरस्तोत्रम्
1157 k56 k56 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ६३
1327 k27 k27 kहरिपाठ: - ज्ञानेश्वरकृत:
1410 k10 k9.9 kप्रज्ञापारमिताहृदय
1211 k29 k11 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०१
1228 k27 k27 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३
1155 k54 k54 kभेलसंहिता इन्द्रियस्थानम्
128.1 k38 k8 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०६
1153 k51 k51 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २८
1224 k23 k23 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०४
1150 k49 k49 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ४
1149 k48 k48 kभेलसंहिता कल्पस्थानम्
1312 k12 k12 kयुद्धकाण्डम् (मराठी-रामायणम्)
1148 k47 k47 kगङ्गासहस्रनामस्तोत्रम्
1144 k43 k43 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २४
1144 k43 k43 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २१३
2141.1 k1.1 k1.6 kअन्यस्तोत्रसाहित्यम्
1211 k16 k10 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९९
1216 k16 k16 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९७
1143 k42 k42 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २६
1222 k21 k21 kब्रह्माण्डपुराणम्/पूर्वभागः/अध्यायः ०६
1142 k41 k41 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ५
1241 k40 k40 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः ४४
1214 k13 k13 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०९
1214 k13 k13 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९२
1141 k40 k40 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३४
1141 k40 k40 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २९
1140 k39 k39 kतत्त्वार्थसूत्रम्
1139 k38 k38 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः १३
1139 k38 k38 kविषवैद्यसारसमुच्चयम् पूर्वभागः
1211 k11 k11 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९४
1139 k38 k38 kभेलसंहिता निदानस्थानम्
1138 k37 k37 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ६
1138 k37 k37 kश्रीगायत्रीसहस्रनामस्तोत्रम्
1211 k10 k10 kब्रह्माण्डपुराणम्/पूर्वभागः/अध्यायः ०३
129.7 k13 k9.5 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९०
1138 k37 k37 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ४९
1136 k35 k35 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३२
139.9 k9.7 k10 kलघुपाराशरी
1134 k33 k33 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ७३
1134 k33 k33 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः १
1134 k33 k33 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १२
1213 k12 k12 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २४०
1132 k32 k32 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ११
1212 k12 k12 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १०७
1132 k31 k31 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः १४
1132 k31 k31 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २६
1132 k31 k31 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः १०
1132 k31 k31 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः ३०
1211 k11 k11 kकर्पूरादिस्तोत्रम्
1131 k30 k30 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः ३
128.2 k13 k8 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०२
1131 k30 k30 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २८
1129 k29 k29 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः ३१
1129 k28 k28 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २५
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई दशमशतकम्
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई चतुर्थशतकम्
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई तृतीयशतकम्
1129 k28 k28 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २१८
1129 k28 k28 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ७
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई नवमशतकम्
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई द्वितीयशतकम्
127.7 k13 k7.5 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०५
1129 k28 k28 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ६७
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई षष्ठशतकम्
1129 k28 k28 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २२
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई पञ्चमशतकम्
1129 k28 k28 kगाहासत्तसई सप्तमशतकम्
1128 k28 k28 kगाहासत्तसई अष्टमशतकम्
1128 k28 k28 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ६८
1128 k28 k28 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २२
1128 k27 k27 kफलदीपिका/एकविंशोऽध्यायः (प्रत्यन्तर्दशाफलम्)
1128 k27 k27 kगाहासत्तसई प्रथमशतकम्
139.4 k9.2 k9.2 kअयोध्याकाण्डम् (मराठी-रामायणम्)
135.6 k20 k5.5 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०७
1128 k27 k27 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ५
1128 k27 k27 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १६
1128 k27 k27 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २०
1127 k27 k27 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १०
1127 k27 k27 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २४
1127 k27 k27 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २७
1127 k27 k27 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ८
1127 k26 k26 kगरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १५
159.5 k9.2 k9.2 kब्रह्माण्डपुराणम्/पूर्वभागः/अध्यायः ०४
1127 k26 k26 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २१
1127 k26 k26 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः ३३
1126 k26 k26 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ४७
1126 k25 k25 kनाट्यशास्त्रम्/अध्यायः ३
1126 k25 k25 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १८
1126 k25 k25 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः १९
1126 k25 k25 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः २३
1125 k25 k25 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः ७
1125 k24 k24 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १४७
1125 k24 k24 kब्रह्माण्डपुराणम्/पूर्वभागः/अध्यायः ०९
1125 k24 k24 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ११५
1125 k24 k24 kगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १७७
1124 k24 k24 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १९
1124 k24 k24 kगरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २९
1124 k23 k23 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः २५
1124 k23 k23 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः ६६
1124 k23 k23 kब्रह्माण्डपुराणम्/उत्तरभागः/अध्यायः १०
1123 k23 k23 kब्रह्माण्डपुराणम्/मध्यभागः/अध्यायः २४
Graphique des modifications 2013
Graphique des utilisateurs 2013
Graphique des espaces de noms 2013