sa.wikisource.org
2018-11-14 14:25:05 UTC

Statistics on recent changes

Most active articles

ViewsUsersEditsRevertsDiffTitle
72300मुख्यपृष्ठम्
1115 kलक्ष्मीनारायणसंहिता/खण्डः १ (कृतयुगसन्तानः)/अध्यायः २७१
11133 kयजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविरचितम्)/अध्यायः १/मन्त्रः १
11112 kयजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविरचितम्)/अध्यायः १/मन्त्रः ५
21110 kयजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविरचितम्)/अध्यायः १/मन्त्रः २
2119.9 kयजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविरचितम्)/अध्यायः १/मन्त्रः ४
2118.4 kयजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविरचितम्)/अध्यायः १/मन्त्रः ३
31131 kऋग्वेदः सूक्तं १०.६९
21126 kऋग्वेदः सूक्तं १०.५१
21118 kलक्ष्मीनारायणसंहिता/खण्डः १ (कृतयुगसन्तानः)/अध्यायः २७०
10117.4 kयजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविरचितम्)
2115.8 kअथर्ववेदः/काण्डं २०/सूक्तम् ०९२
2112.2 kयजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविरचितम्)/अध्यायः १
612-48वाल्मीकिरामायणम्
4119तैत्तिरीयब्राह्मणम् (विस्वरपाठः)/काण्डः १/प्रपाठकः ०५

Most viewed articles

ViewsUsersEditsRevertsDiffTitle
72300मुख्यपृष्ठम्
10117.4 kयजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविरचितम्)
612-48वाल्मीकिरामायणम्
4119तैत्तिरीयब्राह्मणम् (विस्वरपाठः)/काण्डः १/प्रपाठकः ०५
31131 kऋग्वेदः सूक्तं १०.६९
21110 kयजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविरचितम्)/अध्यायः १/मन्त्रः २
2119.9 kयजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविरचितम्)/अध्यायः १/मन्त्रः ४
2118.4 kयजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविरचितम्)/अध्यायः १/मन्त्रः ३
21126 kऋग्वेदः सूक्तं १०.५१
21118 kलक्ष्मीनारायणसंहिता/खण्डः १ (कृतयुगसन्तानः)/अध्यायः २७०
2115.8 kअथर्ववेदः/काण्डं २०/सूक्तम् ०९२
2112.2 kयजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविरचितम्)/अध्यायः १
11133 kयजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविरचितम्)/अध्यायः १/मन्त्रः १
11112 kयजुर्वेदभाष्यम् (दयानन्दसरस्वतीविरचितम्)/अध्यायः १/मन्त्रः ५
1115 kलक्ष्मीनारायणसंहिता/खण्डः १ (कृतयुगसन्तानः)/अध्यायः २७१

Others

ViewsUsersEditsRevertsDiffTitle
413115पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/३०
1141पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/३२
1139पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/३३
61313पृष्ठम्:शिवगीता.djvu/153
61328पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२५
412176पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२४
111139पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/३१
4126पृष्ठम्:शिवगीता.djvu/152
411111पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२२७
311125पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२३०
211229पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२२२
31197पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२२८
211102पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२८
21189पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२९
211181पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२२३
211180पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२२१
31165पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२२९
211154पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२२०
31143पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२७
311111पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२२४
61155पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२६
31189पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२२६
41155पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२२५
21178पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२१८
21155पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२१९
211147पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२१५
211101पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/१८
211101पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/१७
211101पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/१४
211101पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२२

Edits by minute

Graphique éditions

Users for 10 minutes

Graphique éditions

Users

EditsRevertsLogDiffSpeedUser
9783 k2 mShubha
6196 k4 mPuranastudy
2111.7 k4 mSoorya Hebbar
161.8 k10 mSurekha Kamath
5193 mSwaminathan sitapathi

Bots

EditsRevertsLogDiffSpeedUser
12.2 k5 mMediaWiki message delivery
175 mEmausBot